Vissza a Tanfolyamokhoz

Emeltszintű újraélesztés (ALS Provider) képzés

A képzés során megtanulhatja, melyek a keringésmegálláshoz vezető okok, hogyan ismerje fel és kezelje a kritikus állapotú betegeket. Megismeri az emeltszintű újraélesztés protokollját, a szükséges beavatkozásokat, csapatvezetést és a csapatmunkát.Advanced Life Support (ALS) Provider képzés – Emeltszintű újraélesztés képzés 

A képzés során megtanulhatja, melyek a keringésmegálláshoz leggyakrabban vezető okok, hogy hogyan ismerje fel és kezelje a kritikus állapotú betegeket. Részleteiben megismeri az emeltszintű újraélesztés protokollját, készségszinten elsajátítja a szükséges beavatkozásokat, a csapatvezetést és a csapatmunkát. 

A tanfolyam célja:  A képzés során a hallgatók részletesen megismerhetik a kritikus állapotú betegek felismerésében használt ABCDE rendszert, az akut koronária szindróma (ACS) és a különböző ritmuszavarok sürgősségi kezelésének alapelveit. Készségszinten elsajátítják az újraélesztés során használt manuális technikákat (mellkaskompresszió, maszkos-ballonos lélegeztetés, egyszerű és szupraglottikus légútbiztosítási technikák, intraosszeális eszköz használat, defibrillálás). Megismerik és számos szituációs gyakorlat során alkalmazzák az emelt szintű újraélesztés protokollját, kiegészítve különböző speciális állapotokban szükséges teendőkkel (pl. anafilaxiás reakció, asztmás roham vagy hipovolémiás keringésmegállás). A hallgatók betekintést kapnak a kapnográfia és vérgázanalízis újraélesztési szituációkhoz kapcsolódó felhasználásába is. Az emeltszintű újraélesztési feladatok komplexitásának megfelelően a tanfolyam tárgyalja a posztreszuszcitációs ellátást és az újraélesztés felfüggesztésével kapcsolatos etikai kérdéseket is. A kurzus gerincét képező szimulációs gyakorlatok során a hallgatók részben csapatvezetői feladatokat látnak el, részben a csapat tagjaként is gyakorolhatnak, mely gyakorlatok során külön hangsúlyt kap a nem technikai készségek (csapatmunka, kommunikáció) alkalmazása. A kurzus hatékonysága érdekében a kurzus előtt kötelezően el kell végezni az e-learning tanfolyamot, és sikeresen ki kell tölteni a kurzus előtti tesztet. Ezen tananyagok és teszt angol nyelvűek, az angol nyelv szövegértési ismerete így elengedhetetlen a kurzus elvégzéséhez.  

A képzésben való részvétel előfeltétele: minimum egészségügyi szakdolgozói végzettség, de elsősorban főiskolai vagy egyetemi végzettségű szakdolgozó, illetve orvos; az orvostanhallgatók közül minimum VI. éves orvostanhallgató vagy mentőtiszti/diplomás ápolói képzés IV. éves hallgató.

Célcsoport: Olyan egészségügyi dolgozók (főként orvosok, mentőtisztek, illetve kiemelt feladatokat is ellátó szakdolgozók), akik napi munkájuk során rendszeresen kerülnek sürgősségi helyzetbe, végeznek újraélesztést, vezetnek sürgősségi vagy újraélesztési csapatot (mentő dolgozók, sürgősségi- vagy intenzív osztályon dolgozók, belgyógyászok). Egészségügyi felsőfokú képzés alatt álló hallgatókat abban az esetben tudunk fogadni, amennyiben képzésük végzős évében járnak és rendszeresen részt vesznek sürgősségi ellátásban a mindennapokban.  

A képzés időtartama: 2 nap, 2 x 10 óra  
A képzés díja: br. 180.000 Ft/fő 

Tananyag: A kurzus tananyaga a European Resuscitation Council e-learning rendszeréből (VLE) érhető el, és angol nyelven áll rendelkezésre. A kurzuson azonban mind az elméleti-, mind a gyakorlati oktatás és a vizsga is magyar nyelven történik.

Vizsga:A vizsgára bocsájtás feltétele, hogy a hallgató a kurzus valamennyi gyakorlatán és előadásán részt vegyen, hiányzás vagy késés nem megengedett. A tanfolyam alatt az oktatók folyamatosan figyelik a hallgatók teljesítményét, és bizonyos készségek (lélegeztetés, jó minőségű mellkaskompresszió, biztonságos defibrillálás és az ABCDE betegmegközelítés) elsajátítását a kurzus folyamata során értékelik. A hallgató akkor engedhető vizsgára, ha ezeket a készségeket az oktatók véleménye alapján megfelelő szinten elsajátította (ez a köztes szintű újraélesztési -ILS- tanfolyamon elvárt készségek összessége). A tanfolyam végén a hallgatók gyakorlati vizsgát tesznek. A gyakorlati vizsgán szimulált eseteket kell megoldani; egy alkalommal csapatvezetőként, a többi esetben csapattagként kell helytállni. Amennyiben a gyakorlati vizsga nem sikerült, aznap egy alkalommal lehet új vizsgát tenni. Abban az esetben, ha második alkalommal sem sikerül a gyakorlati vizsga, ILS bizonyítvány kerül kiállításra. 

A megszerzett oklevél és érvényességi ideje: A kurzus sikeres teljesítésekor az ERC hivatalos oklevelet állít ki, melyet minden hallgató saját CoSy fiókjából letölthet. Az oklevél az ERC oktatási rendszerén belül 3 évig érvényes.  Külföldi elfogadásával kapcsolatban érdeklődjön a célországban, országonként eltérő lehet.
(Külön kérésre kiállítunk egy magyar nyelvű tanúsítványt is, de ez csak opcionális lehetőség. Ha az ERC hivatalos oklevelén kívül feltétlenül szükséges, kérjük csak abban az esetben kérjék ezt a tanúsítványt, mert ennek kiállítása jelentős környezeti és adminisztratív terhet is jelent.)

Támogatási kérelmek leadási határideje (nem a jelentkezési határidő!):
kurzus: ALS 2024.09.05-06. határidő: 2024.07.05.
kurzus: ALS 2024.10.05-06. határidő: 2024.08.05.
kurzus: ALS 2024.10.26-27. határidő: 2024.08.26.

Az MRT tanfolyamért felelős munkatársa:
Dr. Szabó Némedi Noémi - noemi.szabo.nemedi@gmail.com  Tanfolyam összefoglaló

A Emeltszintű újraélesztés (ALS Provider) képzés időtartama: 20 óra

A Emeltszintű újraélesztés (ALS Provider) képzés regisztrációs díja: br. 180000 Ft

A Magyar Resuscitatiós Társaság Emeltszintű újraélesztés (ALS Provider) képzés felelős munkatársa:
Dr. Szabó Némedi Noémi
e-mail: noemi.szabo.nemedi@gmail.com


Tanfolyam összefoglaló

Tanfolyam időtartama: 20 óra

Tanfolyam regisztrációs díja: 180000 Ft*

* Bruttó összeg.

Tanfolyam időpontok:

Budapest   2024.09.05.

Szeged   2024.10.05.

Győr   2024.10.26.

Tanfolyamért felelős munkatárs:

Dr. Szabó Némedi Noémi

E-mail: noemi.szabo.nemedi@gmail.com

Kérdése van?

Írjon nekünk most!

Kérdés küldése

Támogatás igénylés

A Magyar Resuscitatios Társaság (MRT) kiemelt célja az újraélesztés oktatásának támogatása. Ennek érdekében a rendelkezésre álló források figyelembevételével lehetővé teszi az újraélesztés tárgyhoz kapcsolódó oktatásokon, tanfolyamokon részt venni kívánó egészségügyi dolgozók részére a tanfolyamok részvételi díjának és/vagy egyéb, ennek kapcsán felmerülő költségeknek meghatározott részét érintő támogatás megszerzését.

Támogatás igénylése