Vissza a Tanfolyamokhoz

Emeltszintű újraélesztés (ALS Provider) képzés

A képzés során megtanulhatja, melyek a keringésmegálláshoz vezető okok, hogyan ismerje fel és kezelje a kritikus állapotú betegeket. Megismeri az emeltszintű újraélesztés protokollját, a szükséges beavatkozásokat, csapatvezetést és a csapatmunkát.Advanced Life Support (ALS) Provider képzés – Emeltszintű újraélesztés képzés 

A képzés során megtanulhatja, melyek a keringésmegálláshoz leggyakrabban vezető okok, hogy hogyan ismerje fel és kezelje a kritikus állapotú betegeket. Részleteiben megismeri az emeltszintű újraélesztés protokollját, készségszinten elsajátítja a szükséges beavatkozásokat, a csapatvezetést és a csapatmunkát.  

Figyelem! Kurzusainkon kizárólag érvényes védettségi igazolvánnyal vagy 48 óránál nem régebbi, negatív PCR teszt birtokában lehet részt venni!

A tanfolyam célja:  A képzés során a hallgatók részletesen megismerhetik a kritikus állapotú betegek felismerésében használt ABCDE rendszert, az akut koronária szindróma (ACS) és a különböző ritmuszavarok sürgősségi kezelésének alapelveit. Készségszinten elsajátítják az újraélesztés során használt manuális technikákat (mellkaskompresszió, maszkos-ballonos lélegeztetés, egyszerű és szupraglottikus légútbiztosítási technikák, intraosszeális eszköz használat, defibrillálás). Megismerik és számos szituációs gyakorlat során alkalmazzák az emelt szintű újraélesztés protokollját, kiegészítve különböző speciális állapotokban szükséges teendőkkel (pl. anafilaxiás reakció, asztmás roham vagy traumás keringésmegállás). A hallgatók betekintést kapnak a kapnográfia és vérgázanalízis újraélesztési szituációkhoz kapcsolódó felhasználásába is. Az emeltszintű újraélesztési feladatok komplexitásának megfelelően a tanfolyam tárgyalja a posztreszuszcitációs ellátást és az újraélesztés felfüggesztésével kapcsolatos etikai kérdéseket is. A kurzus gerincét képező szimulációs gyakorlatok során a hallgatók részben csapatvezetői feladatokat látnak el, részben a csapat tagjaként is gyakorolhatnak, mely gyakorlatok során külön hangsúlyt kap a nem technikai készségek (csapatmunka, kommunikáció) alkalmazása. A kurzus hatékonysága érdekében a kurzus előtt kötelezően el kell végezni az e-learning tanfolyamot, és sikeresen ki kell tölteni a kurzus előtti tesztet (min. 75% eredménnyel). Ezen tananyagok és teszt angol nyelvűek, az angol nyelv szövegértési ismerete így elengedhetetlen a kurzus elvégzéséhez.  

Célcsoport: Olyan egészségügyi dolgozók (főként orvosok, mentőtisztek, illetve kiemelt feladatokat is ellátó szakdolgozók), akik napi munkájuk során rendszeresen kerülnek sürgősségi helyzetbe, végeznek újraélesztést (mentő dolgozók, sürgősségi- vagy intenzív osztályon dolgozók, belgyógyászok).  

A képzés időtartama: 2 nap, 2 x 10 óra  

A képzés díja: br. 125.000 Ft/fő 

Tananyag: A kurzus tananyaga a European Resuscitation Council e-learning rendszeréből (VLE) érhető el, és angol nyelven áll rendelkezésre. A kurzuson azonban mind az elméleti-, mind a gyakorlati oktatás és a vizsga is magyar nyelven történik.

Vizsga: A vizsgára bocsájtás feltétele, hogy a hallgató a kurzus valamennyi gyakorlatán és előadásán részt vegyen, hiányzás vagy késés nem megengedett. A tanfolyam alatt az oktatók folyamatosan figyelik a hallgatók teljesítményét, és bizonyos készségek (lélegeztetés, biztonságos defibrillálás vagy az ABCDE betegmegközelítés) elsajátítását a kurzus folyamata során értékelik. A hallgató akkor engedhető vizsgára, ha ezeket a készségeket az oktatók véleménye alapján megfelelő szinten elsajátította. A tanfolyam végén a hallgatók elméleti és gyakorlati vizsgát tesznek. Az elméleti vizsga írásbeli teszt, ahol 75% feletti teljesítmény esetén sikeres a vizsga. A gyakorlati vizsgán csapatvezetőként kell egy szimulált esetet megoldani. A tanfolyam sikeres elvégzésének feltétele, hogy mind az elméleti, mind a gyakorlati vizsgarész sikerüljön. Amennyiben a gyakorlati vizsga nem sikerült, aznap egy alkalommal lehet új vizsgát tenni. Kivételes esetben, ha vagy az elméleti, vagy a gyakorlati vizsga lett sikertelen, de a vizsga másik része sikeres, az oktatói csapat a kurzus végi megbeszélésen dönthet úgy, hogy a kurzus során egyébként jól teljesítő hallgató egy másik alkalommal próbálkozzon újra. Egyébiránt sikertelen írásbeli és/vagy gyakorlati vizsga esetén a kurzust ismételni kell.

A megszerzett oklevél és érvényességi ideje: A kurzus sikeres teljesítésekor az ERC hivatalos oklevelet állít ki, melyet minden hallgató saját CoSy fiókjából letölthet. Az oklevél az ERC oktatási rendszerén belül 3 évig érvényes.  Külföldi elfogadásával kapcsolatban érdeklődjön a célországban, országonként eltérő lehet.
(Külön kérésre kiállítunk egy magyar nyelvű tanúsítványt is, de ez csak opcionális lehetőség. Ha az ERC hivatalos oklevelén kívül feltétlenül szükséges, kérjük csak abban az esetben kérjék ezt a tanúsítványt, mert ennek kiállítása jelentős környezeti és adminisztratív terhet is jelent.

Támogatási kérelmek leadási határideje (nem a jelentkezési határidő!):
kurzus: ALS 2022.02.12-13. határidő: 2021.12.12.
kurzus: ALS 2022.03.05-06. határidő: 2022.01.05.
kurzus: ALS 2022.04.23-24. határidő: 2022.02.23.

Az MRT tanfolyamért felelős munkatársa:
Dr. Szabó Némedi Noémi - noemi.szabo.nemedi@gmail.com  Tanfolyam összefoglaló

A Emeltszintű újraélesztés (ALS Provider) képzés időtartama: 20 óra

A Emeltszintű újraélesztés (ALS Provider) képzés regisztrációs díja: br. 125000 Ft

A Magyar Resuscitatiós Társaság Emeltszintű újraélesztés (ALS Provider) képzés felelős munkatársa:
Dr. Szabó Némedi Noémi
e-mail: noemi.szabo.nemedi@gmail.com


Tanfolyam összefoglaló

Tanfolyam időtartama: 20 óra

Tanfolyam regisztrációs díja: 125000 Ft*

* Bruttó összeg.

Tanfolyam időpontok:

Pécs   2022.03.05.

Debrecen   2022.04.23.

Tanfolyamért felelős munkatárs:

Dr. Szabó Némedi Noémi

E-mail: noemi.szabo.nemedi@gmail.com

Kérdése van?

Írjon nekünk most!

Kérdés küldése

Támogatás igénylés

A Magyar Resuscitatios Társaság (MRT) kiemelt célja az újraélesztés oktatásának támogatása. Ennek érdekében a rendelkezésre álló források figyelembevételével lehetővé teszi az újraélesztés tárgyhoz kapcsolódó oktatásokon, tanfolyamokon részt venni kívánó egészségügyi dolgozók részére a tanfolyamok részvételi díjának és/vagy egyéb, ennek kapcsán felmerülő költségeknek meghatározott részét érintő támogatás megszerzését.

Támogatás igénylése